2/15/2011

"İktisatçılar ve siyasi düşünürlerin fikirleri, doğru da olsa, yanlış da olsalar, genellikle sanıldığından daha güçlüdürler. Gerçekten, dünyayı yöneten geriye çok az şey kalmaktadır."

John Maynard Keynes


"İktisadın tuhaf görevi, insanoğluna tasarlayabileceğini sandığı şeyler hakkında gerçekten ne kadar az şey bildiğini göstermektir.

Friedrich August von Hayek

2/01/2010

“The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."

John Maynard Keynes

"The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design."

Friedrich August von Hayek